Referenssiluettelo 2000-2003

Vihersuunnittelu ja -rakentaminen

 • Oulun kaupunki: Oulunsuun korttelikoulu ja päiväkoti / vihersuunnitelma
 • Riihisäätiö Rs.: asuinalueiden (Honkimaa, Talvikangas) ja kiinteistöyhtiöiden vihersuunnittelu
 • Kiimingin kunta: yrityspuiston maisemasuunnittelu ja viherrakentaminen;  Honkimaan asuntoalueen tie-viheralueen suunnittelu
 • Lakeuden seutu: virkistyskäytön rakenteiden suunnittelu ja toteutus
 • Koy Simppulanhaka: yhtiön pihamaan perusparannuksen suunnittelu
 • Kiimingin kunta: yrityspuiston maisemasuunnittelu ja viherrakentaminen;  Honkimaan asuntoalueen tie-viheralueen suunnittelu
 • Tuiran isännöintitoimisto: taloyhtiöiden vihersuunnittelu
 • Oulun Tilityö Ky: taloyhtiöiden vihersuunnittelu
 • Oulun Maa- ja Vesirakennus: viherrakentaminen (OAMK tekniikan yksikkö yms.)
 • Oulun Maa- ja Vesirakennus: Haapalehdon ja Pateniemen päiväkodit sekä Oulunsalon Kallenrannan puisto- ja vihertyöt
 • Kiimingin Sora Oy: viherrakentaminen (Sokeri - Jussin kievari yms.)
 • Kuljetuspolar Oy: viherrakentaminen yms.
 • Koy Oulun Keltainen talo: yhtiön pihan perusparannus, viherrakentaminen
 • Tuiran isännöintipalvelu: Toivoniementie 11 viherrakentaminen, viheralueiden hoito
 • Palvelukeskus Runola: metsä- ja piha-alueen maisemointi
 • AsOy Tervaväylä: viheralueiden hoito, viherrakentaminen
 • Isännöitsijätoimisto Tahkola Timo: viheralueiden hoito
 • Lujatalo Oy: Oulunsuun korttelikoulun ja päiväkodin viherrakentaminen

  Viherrakentamista sekä -suunnittelua yksityishenkilöille ja taloyhtiöille sekä arkkitehtitoimistoille n. 30 kohdetta

YVA

 • Turveruukki Oy: Oulunsuun korttelikoulu ja päiväkoti / vihersuunnitelma
 • Juuvan Dolomiittikalkki Oy: uusien valtausten ympäristöselvitys (YVA), Natura-arviointi

Koulutuspalvelut

 • Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Ryskä-1 projektin ympäristönhoidon sekä työnhaun koulutusosuudet
 • Oulun työvoimatoimisto: ympäristötietoisuuskursseja
 • Oulun kaupunki, nuorisoasiainkeskus: ympäristönsuojelukurssi
 • OAKK: ympäristönhuollon ammattitutkinnon osa-alueet
  en

Projektipalvelut

 • Utajärven kunta: Rokua LIFE - hankkeen suunnittelu
 • Oulun seudun metsänhoitoyhdistys: hankesuunnittelu

Metsänhoitopalvelut

 • Oulun kaupunki: nuoren metsän kunnostusta, taimikonhoitoa ja istutusta.
 • Oulun seudun metsänhoitoyhdistys: nuoren metsän kunnostusta, taimikonhoitoa, maisemointia, energiapuunhankintaa ja istutusta.
 • Siikajokilaakson metsähoitoyhdistys: turvesuon raivaus (100 ha) ja energianpuunhankintaa, nuoren metsän kunnostusta.
 • Kuljetuspolar Oy: tonttipuiden kaatoa, maisemointia
 • Fingrid Oyj: voimalinjojen raivaus
 • Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos: tonttien raivaus ja maisemointi.
 • Yksityisten metsäomistajien ensiharvennuksia, nuoren metsän kunnostusta ja tonttipuiden kaatoa.