koulutus- ja projektipalvelut

Suunnittelemme ja toteutamme ympäristö- ja luonnonvara-alan hankkeita.
Mikäli tarvitset osaavaa partneria avuksesi hankesuunnitteluun ja -toteutukseen,
ota yhteyttä niin katsomme mitä voimme yhdessä tehdä.

Olemme olleet suunnittelemassa mm. kestävän matkailun hanketta, jolle haetaan
rahoitusta Euroopan unionin LIFE-environment ohjelmasta. Lisäksi olemme
olleet mukana hakijoina ja suunnittelijoina useissa muissa hankkeissa, joihin on haettu kotimaista rahoitusta.

Osaamisalueeseemme kuuluvat mm.

  • EU:n Life-hankkeet
  • Maakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet

Ympäristötarmo on myös monipuolinen ja osaava kouluttaja. Kouluttamamme ryhmät
ja aiheet ovat olleet varsin erilaisia, työpajanuorista pitkäaikaistyöttömiin ja
ympäristötietoisuudesta kalavesien hoitoon. Mikäli tarvitset luotettavaa kouluttajaa,
ota yhteyttä niin suunnittelemme tarpeisiisi räätälöidyn koulutuksen.
Oheisesta listasta näet osan pitämiemme koulutusten aiheista.

  • Ympäristötietoisuus
  • Ympäristönhoito ja -suojelu
  • Jätehuolto ja kierrätys
  • Virkistyskäyttöalueiden hoito ja kunnossapito
  • Hirsirakentaminen
  • Työsuojelu
  • Työnhakutaidot

Koulutuspalveluiden osaamisestamme on esimerkkinä ympäristökeskuksen RYSKÄ-1 projektin koulutusosuus:

"Ympäristötarmon tarjous oli edullisin, mutta se ei ollut ainoa syy valintaan.
Osuuskuntalaisten laatima kurssiohjelma oli hyvällä tavalla monipuolinen ja
lisäksi työvoimatoimisto suositteli heitä.
Halusimme itsekin kokeilla uudentyyppistä kouluttajaa ja se kannatti."

Rakennusneuvos Juha Kautto Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Osuustoiminta - lehti 3/2001