metsänhoitopalvelut

  • Pihapuun kaadot
  • Metsäsuunnittelu
  • Nuoren metsän kunnostus
  • Taimikonhoito, ensiharvennukset
  • Taajamametsien hoito (mm. pihapuiden kaato)
  • Tukien hakeminen
  • Neuvonta


Metsänomistaja! Tiesitkö, että jos me teemme taimikonhoidon puolestasi, olet oikeutettu KEMERA-tukeen, joka on 166,80 - 252.60 euroa/ha. Hoidamme myös tukien haun puolestasi.